Škola života

Co je škola života?

10 životních témat

10 setkání

10 uvolnění a osvobození se od navyklých postojů

osvojení si principů Metody J.I.H®

nalezení sebe ve své pravé podstatě

Témata pro dospělé

JÁ a energie 
JÁ  
JÁ a hojnost 
JÁ a rodina 
JÁ a partner 
JÁ a práce 
JÁ a zdraví 
JÁ a peníze 
JÁ a učení 
JÁ a svět 

Témata pro děti  (9-13 let)

JSEM takový jaký jsem

MOJE rodina
KDO je můj kamarád
UČÍM se
ROK, hodina, minuta
VÍM víc než vím
OBJEVUJI 
MOJE PUSA není němá
SVĚT a jeho energie
Mám své SNY


Jak setkání probíhá?

Pro děti jsme zvolily frekvenci 1 krát za 2 týdny na 2 hodiny. 
Pro dospělé  1 krát za 3 - 4 týdny na  4 hodiny.

Součástí setkávání je probírání daného tématu, zároveň budeme reagovat na Váš aktuální stav a to,     co je právě pro vás potřebné.

V rámci povídání pročišťujeme Vaše nepohodlí či trápení, se kterými přicházíte (metodou J.I.H®). Součástí toho je i společné sdílení, vzájemné poznávání a vnímání svého nitra, své podstaty.
Nikdo ale není do ničeho nucen. 
  
Pro děti vše probíhá formou her psychologicky a komunikačně zaměřených. Zapojí i svou kreativitu.
Podstatou probírání právě těchto témat je vést děti k tomu aby uměly vyjádřit své pocity, uměly s nimi pracovat, aby dokázaly vnímat svou hodnotu skrze to co umí a jací jsou, uměly vnímat, že i nedostatek je jen výzva k překonávání sama sebe.
Rády bychom některou lekci pojaly i společně s rodiči s cílem je zapojit do společné aktivity.
Vzhledem k tomu, že obě pracujeme terapeutickou metodou J.I.H. i při cvičení přirozeností těla a mysli, zařadíme do některých lekcí i pohybovou aktivitu. 


Vše se děje zcela neinvazivně, v láskyplném a v nehodnotícím přístupu k vám.

Co získáte?

 • SEBE! Větší sebelásku, více přijetí a porozumění.
 • Poznáte uvolnění, radost ze života.
 • Pochopíte, že život je proud, který přináší radosti i starosti, ale budete mnohem lépe vědět, jak na to, abyste si ho dokázali užít!
 • Komplexně - zlepšení svého života
 • Uvědomění si více toho, co si přejete a chcete v životě
 • Naplněnější a šťastnější život
 • Rozvinete svůj potenciál a získáte větší důvěru v sebe
 • Zlepšíte své vztahy - začnete tím nejdůležitějším - vztahem SÁM K SOBĚ
 • Poznáte nové podobně naladěné lidi
 • Zjistíte více o fungování emocí a energií
 • Rozvinete si více intuici a "šestý smysl"

Co ztratíte?

 • Svá dogmata, strach, iluze, zkostnatělé názory společnosti

Termíny kurzů

Ceník školy života pro dospělé


Zápisné

platí se před zahájením školy života na účet

      2 000 Kč 

před zahájením

            2 500 Kč

před 6. lekcí  

2 500 Kč

Doplňkové služby

během kurzu 1x individuální sezení  s lektorkami

    1 000 Kč

Částka celkem za roční kurz

                   8 000 Kč 

Ceník školy života pro děti


1. platba 

splatné před začátkem kurzu

1 500 Kč

2. platba

splatné před 6. lekcí

1 500 Kč

Zajistěte si své místo ve škole života 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.